Religie i wyznania jako element kultury Belgii

Religie i wyznania jako element kultury Belgii

Z uwagi na to, iż Belgia jest krajem niepodległym, Kościół rzymskokatolicki, równoważony przez silne ruchy liberalne, odgrywa ważną rolę w polityce Belgii. Belgia jest jednak w dużym stopniu krajem świeckim. Konstytucja Belgii gwarantuje równość i swobodę, a władze generalnie respektują te zapisy i prawa w praktyce. Podczas panowania Alberta I i Baudouina, monarchia była zakorzeniona głęboko w katolicyzmie. Katolicyzm jest tradycyjną religią większości Belgów. Jest szczególnie silny we Flandrii. Jednak do 2009 roku frekwencja w kościele w niedziele wyniosła 5% dla Belgii ogółem; 3% w Brukseli i tylko lekko ponad piec procent we Flandrii. Frekwencja chodzenia do kościoła w 2009 roku w Belgii jest połowa frekwencji z 1998 r. Katolicyzm pozostaje jednak ważną siła w społeczeństwie. Symbolicznie i materialnie Kościół Rzymskokatolicki pozostaje w korzystnej sytuacji. Belgia ma trzy oficjalnie uznane religie:.. Chrześcijaństwo (katolicy, protestantyzm, prawosławie i anglikanizm), islam i judaizm. Podczas gdy inne religie mniejszościowe, takie jak dżinizm , hinduizm, nie mają jeszcze takiego statusu. W przypadku Buddyzmu podjęło pierwsze kroki w kierunku uznania prawnego w 2007 roku. Islam jest już druga co do wielkości religią W Belgii. Wynika to z masowego napływu imigrantów z bliskiego wschodu w ostatnich latach.