Na czele miast Hanzy

Na czele miast Hanzy

W minionych czasach ogromną rolę w Europie odgrywała Hanza – związek miast północnoeuropejskich, który czerpał ogromne korzyści z handlu morskiego. Jego liderem przez wiele lat pozostawała Lubeka położona u ujścia rzeki Trawe do Morza Bałtyckiego. Początkowo miasto było portem słowiańskiego plemienia Obodrzyców. Wówczas osada zwała się Bukowiec. W latach 40. XII wieku przeszła ona w ręce książąt Holsztynu. Wówczas otrzymała nową nazwę, prawa miejskie, a dodatkowo jeszcze siedzibę biskupstwa. W 1226 roku Lubeka została wolnym miastem Rzeszy aż do roku 1937. Ustrój miasta – prawo lubeckie – stał się wzorem dla licznych grodów położonych nad Bałtykiem. W mieście znajduje się wiele wspaniałych zabytków historycznych. Symbolem świetności Lubeki jest Holstentor, zbudowana przez Heinricha Helmstede. Dwie potężne wieże w połączeniu z grubymi murami robią mocne wrażenie. Gotycka fara Panny Marii i trójnawowa bazylika to piękne miejsca kultu religijnego, z których korzystali wierzący mieszkańcy Lubeki. Katedra lubecka z XIII wieku bardzo harmonijnie łączy styl romański i styl gotycki. To właśnie z Lubeki pochodził słynny niemiecki pisarz Thomas Mann, autor powieści Buddenbrookowie. W mieście znajduje się jego dom rodzinny, udostępniony turystom do zwiedzania. Mann to bardzo ważna postać w historii Lubeki, przede wszystkim ze względu na otrzymaną Nagrodę Nobla.