Katedra w Niemczech

Katedra w Niemczech

Chcesz zobaczyć jedną z najwspanialszych katedr Europy i najwyższy kościół w całych Niemczech? Wybierz się do Kolonii, aby zwiedzić słynną katedrę św. Piotra i Najświętszej Marii Panny. Biskupstwo kolońskie powstało już w 313 roku, po wydaniu przez Konstantyna edyktu mediolańskiego. W 818 roku za panowania Ludwika Pobożnego – wnuka Karola Wielkiego – zaczęto wznosić archikatedrę, której budowa trwała do 870. Lewy chór poświęcono św. Piotrowi, a prawy – Najświętszej Marii Pannie. W katedrze znajdują się: orzechowy posąg Madonny i relikwia Trzech Króli. Na takie skarby potrzebny był odpowiednio piękny i bogaty relikwiarz, którego stworzenie zlecono złotnikowi Mikołajowi z Verdun. Wkrótce jednak ta katedra była zbyt mała dla tłumnie przybywających pielgrzymów, więc w XIII wieku zbudowano nową, o wiele bardziej okazałą. Budowla została postawiona w lekkim, smukłym i bardzo strzelistym stylu gotyckim. Katedra w Kolonii to bardzo wierna wizualizacja głównego założenia gotyku. Zdaje się, że jej wieże mocno pragną dosięgnąć Bożego Tronu, dlatego tak wysoko wzbijają się w niebo. 24-tonowy Dzwon Św. Piotra jest największym na świecie bijącym dzwonem. Jednak można go usłyszeć już tylko podczas najważniejszych świąt. Największe skarby znajdują się wewnątrz katedry. Najpiękniejszy obiekt to z pewnością Relikwiarz Trzech Króli, arcydzieło średniowiecznej sztuki złotniczej.