Belgia jako popularny turystycznie kraj

Belgia jako popularny turystycznie kraj

W Belgii występują trzy główne krainy geograficzne: równina przybrzeżna w północno-zachodniej części kraju, centralny płaskowyż oraz wyżyny w południowo-wschodniej części. Belgia położona jest w większej swej części pod poziomem morza, a więc na depresjach. Równina przybrzeżna składa się głównie z wydm i polderów. Poldery są obszarami ziemi, w pobliżu lub poniżej poziomu morza, które zostały odzyskane od morza, a od niego chronione są wałami, natomiast dalej w głąb lądu jako ochrona służą posuszone pola połączone siecią kanałów. Drugi region geograficzny, centralny płaskowyż, leży w głębi lądu. Jest to gładki obszar, który bogaty jest w wiele żyznych dolin i nawadniany jest przez wiele dróg wodnych. Występują tam również surowsze warunki, w tym jaskinie i wąwozy. Trzeci region geograficzny, zwany Ardeny, jest dużo bardziej uboższy niż dwa poprzednie. Jest to gęsto zalesiony płaskowyż, bardzo kamienisty i niezbyt dobry dla rolnictwa, który rozciąga się w północnej Francji i Niemczech, gdzie jest nazwany Eifelem. To tam można znaleźć wiele dzikich zwierząt Belgii. Właśnie w tym regionie znajduje się najwyższy szczyt Belgii , Signal de Botrange. Belgia ma stosunkowo niewiele naturalnych jezior i żadne nie osiąga jakiegoś dużego rozmiaru. Belgia słynie z zabytków, ponieważ jest bardzo bogatym w tradycje historyczne krajem.