Bardzo stare miasto

Bardzo stare miasto

Do jednego z najstarszych miast Europy zaliczana jest Kolonia. Z miastem związane są losy wielu sławnych ludzi. Kolonia jest miastem, w którym przyszła na świat żona cesarza Klaudiusza i matka Nerona Agrypina, tutaj studiował oraz nauczał święty Tomasz z Akwinu. W mieście tym wychował się jeden z laureatów literackiej Nagrody Nobla Heinrich Boll, umieścił on nawet akcje dwóch swoich utworów w tym mieście. Od 1164 roku w mieście znajduje się złoty relikwiarz Trzech Króli, którzy zostali patronami miasta. Stąd w herbie miasta widnieją dzisiaj królewskie korony. Od XIII wieku do miasta przybywały rzesze pielgrzymów, co spowodowało wybudowanie katedry, która dziś jest symbolem miasta. Katedrę wznoszono przez wiele lat, od 1248 do 1880 roku. Wznosząc ją wzorowano się na francuskich katedrach, a jej wieże sięgają 157 m. Katedra miała być miejscem, w którym będą przechowywane sprowadzone z Mediolanu relikwie Trzech Króli. W jednej ze świątynnych wież znajduje się dziewięć dzwonów, z których jeden, Gruby Piotr, waży 24 tony. Wnętrza katedry kryją wiele bezcennych zabytków sztuki okresu średniowiecza. Zabudowa miasta w okresie II wojny światowej została zniszczona w 90%, katedra wyszła z zawieruchy cało, pozostałe zabytki to rekonstrukcje. Wśród tych zabytków jest 12 romańskich kościołów oraz gotycki dom Overstolzenhaus.