Światowe centrum handlu diamentami

Światowe centrum handlu diamentami

We flamandzkiej części Belgii położona jest Antwerpia, światowe centrum handlu diamentami. Miasto leży u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych, przebiega przez nie 5 linii kolejowych, 6 autostrad, znajduje się także port lotniczy. Historyczne centrum miasta położone jest na wschód od zamku Steen, w którym mieści się Narodowe Muzeum Żeglugi. Można się w nim zapoznać z historią morskiej nawigacji, budową statków czy życiem w dawnych portach. Centrum tej części miasta to Grote Markt, czyli Wielki Rynek, pośrodku którego znajduje się fontanna z pomnikiem rzymskiego żołnierza. Nad rynkiem króluje wzniesiony w latach 1561 – 1565 ratusz wzniesiony w stylu gotyku flamandzkiego i renesansu. Najpiękniejszy obiekt zabytkowy to jednak siedmionawowa, gotycka katedra Marii Panny, z górującą nad nią wieżą. W katedrze znajdują się cztery dzieła Petera Rubensa: Zdjęcie z krzyża, Wniebowstąpienie, Zmartwychwstanie oraz Podniesienie krzyża. Rubens przebywał w mieście w latach 1589 – 1600, a następnie powrócił w 1608 roku. W domu, w którym mieszkał znajduje się dzisiaj muzeum. Miasto jest również siedzibą Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych. Antwerpia to także ośrodek obróbki i handlu diamentami. Szlifiernie znajdują się na terenie dawnej żydowskiej dzielnicy, mieści się tam również Muzeum Diamentów. Z pewnością warto odwiedzić Antwerpię.