Ślady Rzymian w Wielkiej Brytanii

Ślady Rzymian w Wielkiej Brytanii

Jesteś miłośnikiem kultury i historii antycznego Rzymu? Ślady po tym ogromnym imperium możesz znaleźć praktycznie w całej Europie. Również na Wyspach Brytyjskich, które bardzo długo broniły się przed ekspansją wojowników ze słonecznej Italii. Po Rzymianach pozostały imponujące fortyfikacje obronne. Wał Hadriana powstał w latach 121-129 n.e. jako zapora przed plemieniem Piktów z Kaledonii. Niestety, umocnienie nie spełniło dobrze swojej głównej roli. Został on zbudowany przez żołnierzy trzech rzymskich legionów stacjonujących w Wielkiej Brytanii. Długość budowli wyniosła 117 km, szerokość 3 m, a wysokość do 5-6 m. Wschodnią część muru wykonano z kamienia, natomiast zachodnią z darni. Wał Hadriana wkrótce zaczął tracić na znaczeniu na rzecz wału Antonina. Ta budowla powstała w Szkocji w 142 r.n.e., z wyraźnego polecenia Antoninusa Piusa. Jej długość wyniosła 58,5 km, szerokość 4,5 km, a wysokość 3 m. Na przedmurzu znajdowała się dość głęboka fosa. Dodatkowym umocnieniem było 19 fortów. Wał Antonina przesuwał granicę rzymskiej ekspansji o 160 km na północ. Rzymianie opuścili go w 184 roku, pokonani przed oddziały walecznych Piktów. Kamienie, które posłużyły do budowy wału, wykorzystano później jako surowiec do stawiania pobliskich domów. W początkach III w.n.e. był on jeszcze krótko użytkowany przez oddziały Septymiusza Sewera, w okresie ponownego zrywu rzymskich oddziałów.