Siec drogowa w Belgii

Siec drogowa w Belgii

Sieć drogowa w Belgii jest zarządzana przez władze regionalne, co oznacza, że odcinki drogi we Flandrii są zarządzany przez rząd flamandzki, a odcinki drogi w Brukseli przez rząd w Brukseli oraz na odcinkach dróg w Walonii. To wyjaśnia, dlaczego znaki drogowe w Flandrii są napisane w dwóch językach, nawet jeśli nie odnoszą się do konkretnego regionu, co może być mylące dla cudzoziemców, którzy lekceważą różne tłumaczenia flamandzkich lub walońskich znaków. Sieć drogowa w Belgii opiera się na autostradach, drogach krajowych (lub regionalnych) oraz dróg gminnych i ulic miejskich. Drogi gminne są zarządzane na poziomie gminy. Siec dróg w Belgii jest niezwykle rozbudowana i nie ustępuje pod tym względem drogom najbogatszych państwa na świecie. Mimo małej powierzchni kraju sieć dróg jest bardzo silnie rozbudowana. Wynika to z dużego skupiska ludności zamieszkującej Belgię na jeden kilometr kwadratowy. Całkowita długość sytemu połączeń drogowych w Belgii to sto pięćdziesiąt dwa tysiące kilometrów, co jest liczbą robiąca wrażenie biorąc pod uwagę powierzchnie państwa. Betonowych dróg istnieje w Belgii 119079 km (w tym 1763 km dróg ekspresowych). Drogi gruntowe stanowią około 40 tysięcy kilometrów. Do Belgii zatem możemy spokojnie wybrać się własnym samochodem.