Lubeka warta odwiedzenia nie tylko z powodu Tomasza Manna

Lubeka warta odwiedzenia nie tylko z powodu Tomasza Manna

Lubeka leży nad rzeką Trave znana jest z tego, że urodził się tutaj Tomasz Mann. Niektórzy twierdzą, że Lubeka przypomina Gdańsk. Jest miastem, którego nie można ominąć, już z daleka dojeżdżając do miasta zauważyć można siedem wież, które są wzniesione na świątyniach z epoki gotyku, bowiem miasto to zostało założone w jedenastym wieku. Dwie wieże należą do katedry a kolejne do kościołów. W Lubece jest ciekawy most Lalek, na którym są figurki. Brama gotycka Holstentor prowadząca do miasta mieści w sobie izbę tortur, którą można zwiedzać. Stare Miasto rozłożyło się na wzgórzu, a rozkwit tego miasta nastąpił w tysiąc trzysta pięćdziesiątym roku i była w tym czasie drugim miastem pod względem ludności, pierwsze zajmowała Kolonia. W średniowieczu miasto to było ważnym ośrodkiem. Charakterystyczne są kamienice mieszczan mające identyczne wymiary to znaczy, każda miała wymiary dwadzieścia pięć na sto stóp i miały schodkowe fasady, które były później kopiowane przez inne miasta. Pierwowzorem kościoła Mariackiego w Gdańsku był właśnie czternastowieczny kościół Mariacki z Lubeki. Pod wieżą od strony południowej leżą rozbite dzwony, zostały na pamiątkę bombardowania z 1942 roku a dokładnie była to Niedziela Palmowa. Przed kościołem jest również figura diabła, który według legendy pomagał budować kościół, ponieważ go oszukano, że buduje się karczma, kiedy się dowiedział, że został oszukany, chciał zniszczyć kościół i dostał obietnice, że karczma powstanie obok. Karczma zbudowana w tamtym czasie stoi w tym miejscu do dzisiaj.