Kłajpeda pięknym miastem

Kłajpeda pięknym miastem

Jednym z litewskich miast jest położona nad brzegiem Morza Bałtyckiego Kłajpeda. Miasto zajmuje 15 kilometrowy pas morskiego wybrzeża. Na miejscu współczesnej Kłajpedy w 1252 roku Krzyżacy wybudowali zamek Memelburg, wokół niego powstało miasto Memel. Nazwę tę miasto nosiło do 1923 roku. W tym roku miasto zostało bowiem zajęte przez Litwę, a jego nazwę zmieniono na obecnie obowiązującą. W 1939 roku miasto zostało zajęte przez wojska niemiecki i wcielone do III Rzeszy. Miasto zostało wyzwolone po ciężkich walkach w 1945 roku przez wojska radzieckie. Okres II wojny światowej przyniósł miastu wiele zniszczeń, dlatego nie ma w nim zbyt wiele zabytków architektury. Zachowała się jednak położona niedaleko ujścia rzeki Dane kłajpedzka starówka. Można na niej podziwiać zabytkowe kamienice i spichlerze pochodzące z XVIII wieku oraz przebudowany w stylu renesansowym ratusz. W mieście ma swoje siedziby kilka muzeów, z których muzeum Morskie, Historyczne i Historii Małej Litwy szczycą się wartościowymi zbiorami. W mieście jest także muzeum Zegarów. Dodatkową atrakcją turystyczną miasta jest znajdujące się w mieście delfinarium i akwarium. Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców miasta i odwiedzających miasto gości jest plac Teatralny, przy którym znajduje się XIX-wieczny budynek teatru. Jako pamiątkę z miasta warto przywieźć bursztynową biżuterię.