Belgia rozwinięta pod względem transportu

Belgia rozwinięta pod względem transportu

W dniu 5 maja 1835 roku powstała pierwsza kolej w Europie kontynentalnej, między Brukselą a Mechelen. Projekt kolei został przewidziany już w 1830 roku. Możliwość wykonania inwestycji była badana przez inżynierów Pierre Simonsa i Gustave de Riddera. Pierwsze silniki do lokomotyw były importowane z Wielkiej Brytanii. Silniki były nazywane specjalnymi oznakowaniami, których nazwy nawiązywały do projektanta. Do 1840 roku, Gandawa, Brugia, Bruksela, Antwerpia iMechelen zostały połączone liniami kolejowymi. Już wtedy niektóre linie były częściowo przeładowane. Od 1914 roku prywatni przedsiębiorcy mogli budować własne linie kolejowe co było kluczowym wydarzeniem w rozwoju Belgijskiej komunikacji publicznej. W 1870 roku belgijski własnością państwa stanowiła 863 km linii kolejowych, podczas gdy przedsiębiorstwa prywatne posiadały na własność 2,231 km. W 1912 roku 5.000 km było własnością państwową w porównaniu do 300 km prywatnych linii. W 2005 roku było 3518 km linii kolejowych, z których wszystkie były standardowe. Ze wszystkich tych linii dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden km również było zelektryfikowanych. Większość zelektryfikowanych linii używało 3000 V mocy zasilającej. Pociągi w Belgii normalnie jeżdżą na lewym torze. Wynikło to z powodu brytyjskiego zaangażowania w budowę kolei w Belgii.