Niemcy posiadają znakomite warunki do rozwoju turystyki

Niemcy posiadają znakomite warunki do rozwoju turystyki

Niemcy są najchętniej odwiedzanym przez turystów europejskim krajem. Niezaprzeczalne walory krajobrazowe, geograficzne, historyczne są na pierwszym miejscu przy wyborze miejsca wakacji, ale doskonałe przygotowanie kraju na przyjęcie turystów świadczy o tym, że Niemcy mają duże wpływy z turystyki i będą dążyć do ciągłego podnoszenia swojej atrakcyjności w tym zakresie. Komunikacja na terenie Niemiec działa w oparciu o bardzo dobrej jakości i rozbudowaną sieć połączeń drogowych, linii kolejowych, wodnych i lotniczych. Autostrady, to kilkanaście tysięcy dróg szybkiego ruchu, doskonale przygotowanych do dużego ruchu turystycznego i lokalnego. Baza noclegowa jest bardzo dobrej jakości, większa jej ilość występuje w typowo turystycznych regionach – w Alpach, nad morzem, w miejscowościach uzdrowiskowych, nad jeziorami. Na terenie Niemiec można wyróżnić 13 najchętniej odwiedzanych regionów turystycznych, co nie znaczy, że w innych brakuje turystycznej infrastruktury. Jest, może w mniejszych ilościach, ale turysta będzie także zadowolony z pobytu. Niemcy najchętniej odwiedzane są przez swoich sąsiadów, czyli Holendrów, na drugim miejscu pod względem ilości turystów są Amerykanie, a na trzecim Anglicy. Udział Polaków w turystyce niemieckiej nie jest duży, ale z roku na rok się zwiększa. Turyści niemieccy najchętniej wyjeżdżają na wakacje do Grecji, Włoch, Austrii, Węgier i Holandii. Spora ilość turystów odwiedza Łotwę.